Розбір дієслова як частина мови

У процесі вирішення будь-яких лінгвістичних завдань у нас може виникнути потреба виконати розбір дієслова як частини мови. Подібний аналіз, званий ще морфологічними розбором, зазвичай здійснюється за шаблонному плану з декількох пунктів, реалізуючи які ми можемо скласти досить повну характеристику разбираемого дієслова. У цьому матеріалі я розповім про визначення дієслова як частини мови, і яка послідовність дій при реалізації зазначеного завдання.

Розбір дієслова як частина мовиВчимося виконувати морфологічний розбір дієслова

Зміст статті

 • План реалізації морфологічного аналізу дієслова
 • Приклади розбору дієслова як частини пропозиції
  • Приклад №1
  • Приклад №2
 • Висновок

План реалізації морфологічного аналізу дієслова

Розбір дієслова як частини мови вивчається в школі, на уроках російської мови. Де учні можуть скласти розуміння про структуру пропозиції, морфологічному розборі різних частин пропозиції, скласти схему речення, розборі слова за складом та інших формах синтактического аналізу пропозиції та його структурних елементів.

При цьому нас цікавить розбір мовного дієслова зазвичай проводиться згідно з наступним планом:

 • Визначаємо, до якої частини мови відноситься разбираемое нами слово (тобто що воно означає, на яке питання відповідає). У нашому випадку це дієслово;
 • Визначаємо початкову (невизначену) форму нашого дієслова. Дієслова у початковій формі зазвичай відповідають на питання «що робити?», «що зробити?». Наприклад, початкова форма дієслова «грають» буде «грати»;
 • Перераховуємо постійні (незмінні) ознаки нашого дієслова – вид (завершений або незавершений, залежно від завершеності чи незавершеності дії). Зворотність (в залежності від використання суфіксів —сь і —ся), перехідність (якщо дієслово виражає дію, що переходить на предмет, то він перехідний, інакше — неперехідний), а також дієвідміну дієслова.
 • Для визначення дієвідміни дієслова дивимося на його закінчення (у деяких випадках – на суфікс дієслова в невизначеній формі), а потім співвідносимо з вказаною таблицею.

  Розбір дієслова як частина мовиТипи відмінювання дієслів у залежності від закінчення

  4. Перераховуємо постійні (незмінні) ознаки нашого дієслова – його час, особу, число.

  При цьому для дієслів у минулому часі ми перераховуємо лише рід і число.

  Для дієслів у теперішньому та майбутньому часі ми перераховуємо лише особа і число.

  • Час ділиться на минуле, сьогодення і майбутнє;
  • Особи – на 1-2-3 (щоб дізнатися, якого особи наш дієслово, необхідно узгодити дієслово з займенником першої, другої, чи третьої особи);
  • Рід буває чоловічий, жіночий, середній (а також загальний, спори про наявність якого ще ведуться);
  • Число – однина і множина.

  5. Визначаємо синтаксичну роль дієслова в реченні. У нашому випадку дієслово зазвичай виступає в ролі присудка (підкреслюється знизу двома горизонтальними лініями).

  Читайте також: Пунктуаційний розбір речення.

  Приклади розбору дієслова як частини пропозиції

  Давайте розглянемо кілька прикладів морфологічного розбору дієслів у ряді пропозицій:

  Приклад №1

  «Ми йдемо все далі і далі в ліс.»

  Виконаємо розбір у відповідності з перерахованими вище пунктами плану:

 • Оскільки нас в реченні цікавить дієслово, то ним є слово «йдемо»
 • Початкова форма дієслова – йти;
 • Дієслово належить до незавершеного увазі, неповоротна форма, неперехідне, II дієвідміна (закінчення «-віть», «-іт» — дивимося таблицю);
 • Оскільки дієслово має даний час (дія відбувається в даний момент – ми йдемо), ми перерахуємо лише його особу і число. Даний дієслово має 1 особа (ми), і множину (ми йдемо):
 • Наш дієслово має синтаксичну форму присудка й при письмовому розборі пропозиції буде підкреслений двома горизонтальними лініями.
 • Приклад №2

  На небі яскраво світить сонце.

  Виконуємо наш розбір за стандартним планом, описаному вище:

 • Нас цікавить тут дієслово – світить;
 • Початкова форма дієслова – світити;
 • Дієслово належить до незавершеного увазі, неповоротна форма, неперехідне, II дієвідміна (закінчення «-іт» — дивимося таблицю);
 • Дієслово має даний час – (дія відбувається зараз – світить), ми перерахуємо лише його особу і число. В даному випадку це єдине число (сонце світить), і третя особа (він, воно, вона, вони);
 • Дієслово «світить» має синтаксичну форму присудка.

  Розбір дієслова як частина мовиТак виглядає схема розбору дієслова в підручнику російської мови

 • Висновок

  Для виконання синтаксичного розбору дієслова в реченні необхідно керуватися стандартним планом такого розбору, наведеному нами вище. Зверніть увагу, що при такому розборі для дієслів минулого часу ми вказуємо лише їх рід і число, а для дієслів теперішнього і майбутнього часу – особа і число. В іншому ж такий розбір не несе будь-яких екстремальних складнощів, і може бути виконаний за досить короткий час.