Одним із властивостей файлів є їх тип. У файлах зберігаються різні дані – тексти книг, фотографії, малюнки, пісні, відеофільми та інші. Відповідно до цього говорять, що файли бувають різних типів – текстові або графічні, відео або аудіо та інші. Комп’ютерні програми також зберігаються в файлах.

Разом з цим однакові дані можна зберігати у файлах різних типів. Наприклад, презентацію можна зберегти у файлах типу “PowerPoint” з розширенням імені файлу pptx або у файлі типу “Демонстрація PowerPoint” з розширенням імені файлу ppsx. Графічні зображення можна зберігати у файлах різних типів, при цьому значення деяких властивостей можуть відрізнятися. Приміром, кількість квітів.

Існує кілька типів текстових, графічних, звукових та інших. За певними типами файлів закріплені стандартні розширення імен файлів. Їх використовують для того, щоб допомогти користувачам і комп’ютерним програмам розпізнавати тип файлу.

Кожному типу файлу відповідає певний ярлик. На зображенні нижче наведено перелік типів файлів, відповідні їм стандартні розширення імен та їх стандартні ярлики.